วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2559

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้น โดยนายมีชัย ฤชุพันธ์ุ ​

เนื้อหาสาระร่างรัฐธรรมนูญ เบื้องต้น 270 มาตรา

ดาวน์โหลดร่างรัฐธรรมนูญ http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution2/download/article/article_20160130212136.pdf

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น