วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

ข้อสอบประมวล บางนา เมื่อวันที่ 15 กย.55
กลุ่มนโยบายสาธารณะ
1.ให้นักศึกษาวิเคราะห์ตัวแบบนโยบายสาธารณะใดที่เหมาะสมกับประชาธิปโตยที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
2.แนวคิดเชิงปทัสถาน Jeremy Bent ham Vilfredo Pareto และJohn Raws เกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 12 ปี ว่าสอดคล้องกับแนวคิดและหลักการกำหนดนโยบายสาธารณะที่ดีอย่างไร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น