วันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2555

กลุ่มทรัพยากรมนุษย์(รปม 8 บางนา)15 กย. 55
1.ความสำคัญของการพัฒนามนุษย์ เพื่อพัฒนาชาติ
2. แนวทางในการพัฒนามนุษย์ และเพื่อพัฒนาชาติในประเทศไทย
3. ปัญหาในการพัฒนามนุษย์ ในประเทศไทยปัจจุบัน
4. การแก้ไขปัญหาและปรับปรุงแนวทางในการพัฒนามนุษย์ เพื่อให้เหมาะสมในอนาคต
จงอธิบายตามลำดับข้อ 1-4 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น