วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2554

แนวคำถาม วิชา PA710

1. อธิบายถึง "นายกรัฐมนตรี(ผู้นำ) ที่พึงประสงค์ และไม่พึงประสงค์ อย่างละ 10 ประการ" (แนวตอบ มีใน http://anekmpa2.blogspot.com/)
2. (
รศ.สมชัยฯ) อธิบาย Stakeholders Analysis เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมจังหวัดสุโขทัย โดยวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกทั้งโอกาสและภัยคุกคาม และอธิบายให้ชัดเจนว่า Stakeholders ใดคือโอกาสหรือภัยคุกคาม และอธิบายกลยุทธ์เพื่อเปลี่ยนภัยคุกคามให้เป็นโอกาส (แนวตอบมีในตำราที่แจก คือเรื่อง 4M, 4P, Five Forces Model และ Organinzation Stakeholders เป็นต้น
3. (
ผศ.วิชัยฯ) วิเคราะห์ SWOT ในองค์การของท่าน เพื่อกำหนดกลยุทธ์หรือทิศทางขององค์การประจำปีนี้ (แนวตอบ ให้เทคนิค SWOT analysis, TOWS Matrix)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น