วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

PA711 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย อ.เมธาวุฒิ

STRATEGY(กลยุทธ์)
1.       สงคราม
2.       กีฬา
3.       ธรกิจ การค้า
4.       การทูต
5.       การเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์คืออะไร?
กลวิธี / แนวทาง / ทางเลือกอันชาญฉลาดซึ่งผ่านการวิเคราะห์ใคร่ครวญอย่างรอบคอบและรอบด้านเพื่อการบรรลุเป้าหมายหรือผลที่คาดหวังในเรื่องต่างๆ
·      ความเหนือกว่า
·      ความอยู่รอด
·      *การเปลี่ยนแปลง
ความสำคัญของกลยุทธ์
·         ความคิดเชิงกลยุทธ์นำไปสู่ “ฝันที่เป็นจริงได้”
·         กลยุทธ์เป็นหัวใจของการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลง
·         กลยุทธ์ที่ถูกต้องแม้เป็นรองก็มีชัยชนะ
·         กลยุทธ์ทำให้เกิดการทุ่มเทไปสู่ทิศทางเป้าหมาย
·         กลยุทธ์เป็นกลวิธีสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ความสามารถในการแข่งขัน
1.         เขาทำได้ – เราทำไม่ได้                          =           ไปไม่รอด
2.         เขาทำได้ – เราทำได้                              =           ตามหลัง
3.         เขาทำได้ – เราทำได้ดีกว่า                     =           อยู่รอด
4.         เราทำได้ – เขายังทำกันไม่ได้             =              เติบโต
5.         เราเหนือชั้น – ใครตามไม่ทัน             =           ยั่งยืน

ความได้เปรียบในการแข่งขัน Competitive Advantage
·        ความเหนือกว่าคู่แข่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
·        เกิดจากการหมั่นติดตามศึกษาและวิเคราะห์  สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง ทำให้มองเห็น  โอกาสทางธุรกิจ ความเสี่ยงและภัยคุกคาม ซึ่งนำไป  สู่การวางแผนรับสถานการณ์

หัวใจในการกำหนดกลยุทธ์  “Doing The Right Thing”
         เมื่อใดองค์การจะต้องใส่ใจเรื่องใดเป็นพิเศษ อย่าปล่อยให้เวลาหมดไปในงานประจำ โดยไม่ได้กำหนดกลยุทธ์เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น