วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ อ. ชลิดา ศรมณี

ข้อ 1  ทฤษฎีเชิงระบบ  มีแนวคิดและความสำคัญอย่างไร จงอธิบาย ?
                ตอบ
ข้อ 2 ทฤษฎีเชิงสถานการณ์ มีแนวคิดและความสำคัญอย่างไร จงอธิบาย ?
                ตอบ
ข้อ 3. ทฤษฏีอะไร บ้างที่มีแนวคิดสอดคล้องกับการคิดเชิงบูรณาการบ้าง มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร จงอธิบาย
                ตอบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น