วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554

การเรียนการสอนวิชา RU 603 บัณฑิตศึกษา

ตั้งหัวข้อ   เรียนเพื่อนทุกท่าน

ได้รับแจ้งจากผู้สอนวิชา RU 603 ที่จะเรียนในวันเสาร์และอาทิตย์ดังนี้

1. วันเสาร์ ผู้สอน 1 คน เริ่มสอนเวลา 08.00 น. ให้เข้าเรียนตรงเวลา และเมื่อสอนเสร็จผู้สอนจะเดินทางกลับ

2. วันอาทิตย์ ผู้สอน 2 คน เริ่มเรียน 08.00 น. ให้เข้าเรียนตรงเวลา

3. การเรียนควรจะนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย

4. รายงานในวิชานี้จะส่งทางอีเมลล์ที่กำหนดให้ 2 ฉบับ เลยเวลาจะสอบไม่ผ่าน

5. ในการเรียนจะมีแบบทดสอบเก็บคะแนนทุกคาบ

กรุณาตรงต่อเวลาด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น