วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2554

แนวทางการทำรายงาน RU603

แนวทางการทำรายงาน RU603 เรื่องที่ 1 อาจารย์ได้กำหนดการเขียนเนื้อหามา คือ 5 หน้า ดังนั้นเพื่อนนักศึกษาควรพิจารณา ดังนี้
-ควรมีปกนอก ,คำนำ ,สารบัญ ,บรรณานุกรม ด้วย
-ควรมีบรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงในเรี่องที่เกี่ยวกับบทความ หรืออย่างน้อยก็อ้างอิงเอกสารประกอบการบรรยาย แต่อย่าลืมต้องมีปกนอก

เรื่องที่ 2 อาจารย์กำหนดให้เขียน 2 หน้า
-ตรวจสอบประเด็นคำถามแล้วตอบให้ครบ คือ มีความรู้อะไรมากที่สุด? อธิบายความรู้นั้นให้กระจ่าง? ความรู้นั้นได้มาจากที่ใด? ความรู้นั้นได้มาอย่างไร? จะนำไปทำประโยชน์อะไร? จะนำความรู้ไปใช้ได้อย่างไร?
-ด้วยเนื้อหามีน้อยอาจจะไม่มีบรรณานุกรมก็ได้ แต่ถ้าจะให้ดีก็อ้างเอกสารประกอบการบรรยาย แต่อย่าลืมต้องมีปกนอก

หมายเหตุ
1)ควรพิจารณาทำรายงานโดยให้มีเนื้อหาจากความรู้ที่ได้เรียนมาใน RU603 ให้ครบหรือมากที่สุด เพราะคิดว่าอาจารย์ต้องการให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาการบรรยาย และสามารถนำมาใช้ได้อย่างแท้จริง
2)อย่าลืมส่งรายงาน online แล้วปริ้นมาปะหน้ารายงานด้วยนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น