วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แนวคำถาม PA715 อาจารย์ วิโรจน์

1.             ปัจจัยการบริหารงานองค์กร  ในการนำนโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติขององค์กร  มีองค์ประกอบใดที่มีความสำคัญและนำไปสู่ความสำเร็จ  ให้ใช้เหตุผลพร้อมยกตัวอย่างประกอบ เช่น  บุคคล  องค์กร ฯลฯ ?
ขอให้ท่านใช้ความรู้ที่ได้รับจาก อาจารย์มา อธิบาย โดยใช้เหตุผลแนวความคิดของตนเองประกอบในการสรุปนะครับ.......................โชคดี (แนวคำตอบรอค้นคว้าแป๊ะนะ)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น