วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คำถามประกอบคำบรรยาย อ.ภิรมย์

 1. การคลังสาธารณะคืออะไร สำคัญอย่างไร
 2. หลักของการบริหารงานคลังเป็นอย่างไร สำคัญอย่างไร
 3. วินัยทางการคลังหมายความว่าอย่างไร อธิบาย
 4. ระบบการตรวจสอบองค์กรอิสระสำคัญอย่างไร
 5. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาอื่นที่ท่านประสบ แล้วเขียนกรณีศึกษา ประกอบด้วย ข้อเท็จจริง  และสรุปความเห็น โดยอิงหลักบรรทัดฐานทางการคลัง มาด้วย เลียนกรณีศึกษาในเอกสารคำบรรยาย
 6. หลักการของ Wicksell ในเรื่องการบริหารงานคลังของรัฐเป็นอย่างไร อธิบาย ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ทำได้หรือไม่ในกรณีของประเทศไทย เพราะเหตุใด จะแก้ไขได้อย่างไร
 7. รัฐจะสามารถสร้างความเป็นธรรมให้เกิดแก่สังคมได้อย่างไร อธิบาย
 8. การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยการบริหารการคลังของรัฐทำได้อย่างไร ปัญหาและอุปสรรคคืออย่างไร ท่านมีความเห็นเพื่อปรับปรุงอย่างไร อธิบาย
 9. อธิบายหลักการหารายได้ของรัฐ เพื่อการบริหารการคลัง มีกี่วิธี สำคัญอย่างไร
 10. หลักการเก็บภาษีที่ดีเป็นอย่างไร อธิบาย
 11. การบริหารภาษีตามหลัก Benefit principle เป็นอย่างไร อธิบายและยกตัวอย่าง
 12. หลักการเก็บภาษีที่ต้องอาศัยการยอมรับหรือ Willingness เป็นอย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
 13. การต่อต้านการเสียภาษี(tax revolt) เคยเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด อธิบาย ในกรณีประเทศไทย ยกตัวอย่างเรื่องใดจะทำให้เกิดความไม่พอใจจนถึงกับเกิดการต่อต้านการเสียภาษี อภิปราย
 14. หลักการกำหนด ราคา บริการสาธารณะที่     เป็นธรรม ควรจะมีหลักการอย่างไรยกตัวอย่างแนวคิดในทางเศรษฐศาสตร์ที่ท่านทราบ พร้อมทั้งเขียนรูปให้ดูเป็น     ตัวอย่างด้วย

1 ความคิดเห็น:

 1. คำตอบ อยู่บล็อคนี้

  http://mparu3hm.blogspot.com/2010/08/pa601.html
  ขอบคุณ รุ่นพี่ แมงเม้าท์ชาว รป.ม.3 ru_หัวหมาก มากมากครับ

  ตอบลบ