วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

คำถามอาจารย์ดำรง(pa709)   แนวคิด/ทฤษฎีใด ที่สามารถพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนมั่นคงได้  ?
 แนวคำตอบ  คือทฤษฎีเศรษกิจพอเพียง  ( ให้เปรียบเทียบเศรษกิจพอเพียงกับNPM )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น