วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ Pa709 (อ.ภีรภัทร)

ให้แสดงความคิดเห็น  นวัตกรรม   เทคโนโลยี่  โลกาภิวัตน์  การประเมินองค์กร แบบ BSC  โดยอาศัยความเข้าใจของผู้เรียนมากกว่า อธิบายหลักการและทฤษฎี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น