วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

กำหนดการบรรยายภาค 1 ปีการศึกษา 2554

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2
เวลาบรรยาย  วันเสาร์ เวลา 10.00 . - 18.00 .
วันอาทิตย์ เวลา 09.00 . - 15.00
วิชา PA 715 การนำนโยบายไปปฏิบัติและการประเมินผลนโยบาย
สัปดาห์ที่ 1 วันที่  4 - 5 มิถุนายน 2554
สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2554
สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2554
สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2554
สอบ PA 715 วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554  เวลา 09.00 . – 12.00 .
วิชา PA 709 องค์การและนวัตกรรมในองค์การ
สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2554
สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2554
สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2554
สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2554
สอบ PA 709 วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554  เวลา 09.00 . – 12.00 .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น