วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2554

PA 704 การกำหนดและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (คิวต่อไป)

PA 704
การกำหนดและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
สัปดาห์ที่ 1 วันที่   23 - 24 เมษายน 2554
สัปดาห์ที่ 2 วันที่   30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2554
สัปดาห์ที่ 3 วันที่    7 - 8 พฤษภาคม 2554
เว้น 1 สัปดาห์    14 - 15 พฤษภาคม 2554
สัปดาห์ที่ 4 วันที่  21 - 22 พฤษภาคม 2554
สอบ PA 704 วันอาทิตย์ที่  29 พฤษภาคม 2554  เวลา 09.00 . – 12.00 .

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น