วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

วิชา RU600 ความรู้คู่คุณธรรม

วิชา RU600 ความรู้คู่คุณธรรม
วันศุกร์ที่ 8 เมษายน  54 เวลา 17.00 . – 21.00 .
วันเสาร์ที่ 9 เมษายน  54 เวลา 08.00 . – 17.00 .
วันอาทิตย์ที่ 10  เมษายน  54 เวลา 08.00  17.00 .
สอบ RU 600 วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2554เวลา 17.00 . – 18.00 .
หมายเหตุ: ต้องเรียนให้ครบทั้ง 3 วันเลยนะครับถึงจะจบหลักสูตร (ขาดไม่ได้เลย) แต่ถ้ามีกิจธุระ มาไม่ได้ ก็สามารถลงเรียนที่ศูนย์อื่นๆ ได้ครับ (วัน เวลา ดูข้อมูลจากหน้า Web ของมหาวิทยาลัยฯได้) แต่ต้องทำเรื่องที่ศูนย์โขทัยก่อน
ลักษณะการเรียนการสอน:     เนื้อหาจะเน้นเรื่อง การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสำรวจตัวเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสำนึกในการดูแลรับผิดชอบสังคมและประเทศชาติ ฯลฯ เป็นการเรียนการสอนที่สนุก เรียนร่วมกันกับคณะอื่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ คุ้นเคยและรู้จักกันมากขึ้น เน้นการทำงานเป็นทีม เหมือนการละลายพฤติกรรมร่วมกัน 
การแต่งกาย: เนื่องจากเป็นการเรียนรวมกันทุกคณะ และต้องมีการแบ่งกลุ่มกัน โดยในแต่ละกลุ่มก็จะมีเพื่อนๆต่างคณะ ดังนั้น ถ้าเราใส่เสื้อสีน้ำเงินประจำคณะก็จะเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน
แนวข้อสอบ (เก่า): ประมาณว่าเป็นการประเมินสิ่งที่เราได้รับจากการเรียนความรู้ คู่คุณธรรม เป็นข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ ให้เขียนบรรยายข้อละไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ ไม่มีถูก-ผิด แค่ได้ทำและเข้าเรียนให้ครบ 3 วันก็ผ่าน  แต่สิ่งที่ได้มีความหมายยิ่งกว่าเกรดอีก เค้าว่ากันมาว่าได้ความรู้ คู่คุณธรรม  ควบคู่กับมิตรภาพดีๆ รับรองประทับใจ  แล้วเจอกันนะครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น